Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Projekty zrealizowane

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0


 • O PROJEKCIE

Projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, spółką celową UW oraz spółką celową Instytutu Fizyki PAN.

 • LIDER PROJEKTU

Liderem projektu realizowanego w ramach konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski.
Więcej informacji na stronie lidera: https://bit.ly/2ZaRr9w

 

 • CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 • OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest  do 31 marca 2020 roku.

 

 • KONKURS NA GRANT

KONKURS NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Regulamin konkursu:

Regulamin uczestnictwa w KONKURSIE NA GRANT_II 2.0 2019

 

 • DOKUMENTY APLIKACYJNE NA GRANT

1_załącznik_konkurs na grant_wniosek_II 2.0

2_załącznik_konkurs na grant_prezentacja_II 2.0

3_załącznik_konkurs na grant_raport_II 2.0

5a Obowiązek informacyjny RODO OTT PŚk

5b_Oświadczenie-RODO_OTT

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

Justyna Bonar – tel. 41 3424471, e-mail: jbonar@tu.kielce.pl

UWAGA! Nabór wniosków przedłużony do 22 maja 2019 r.     

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+


 • O PROJEKCIE

Projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+” realizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, spółką celową UW oraz spółką celową Instytutu Fizyki PAN.

 

 • LIDER PROJEKTU

Liderem projektu realizowanego w ramach konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski.
Więcej informacji na stronie lidera: http://www.uott.uw.edu.pl/informacje-o-projekcie//

 

 • CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 • OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 7 lutego 2017 do 31 stycznia 2019 roku.

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

Budżet całego projektu wynosi 3 750 000,00 zł, w tym budżet Politechniki Świętokrzyskiej 606 400,00 zł.

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

Justyna Bonar – tel. 41 3424471, e-mail: jbonar@tu.kielce.pl