Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Ulga podatkowa B+R

Ulga B+R pozwala na odzyskanie do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w szczególności na wynagrodzenia pracowników i koszty surowców oraz materiałów.

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność nastawioną na innowacyjność, skorzystanie z dodatkowego odliczenia i efektywne obniżenie kwoty podatku do zapłaty – zarówno w PIT jak i CIT.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

W celu skorzystania z ulgi wystarczy prowadzić działalność rozwojową, nie trzeba prowadzić badań naukowych, nie trzeba posiadać statusu centrum badawczo-rozwojowego, ani nie trzeba współpracować z jednostkami naukowymi.

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę, w której działają.

Możliwe jest objęcie ulgą także projektów będących już w toku, rozpoczętych w poprzednich latach, w ramach których wydatki ponoszone są na bieżąco. Wynik prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi, tj. projekt nie musi zostać zakończony sukcesem aby podatnik miał prawo do skorzystania z przedmiotowej ulgi.