Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Ośrodek Informacji Patentowej

Ośrodek Informacji Patentowej na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach działa od 2013 roku. Obecnie OIP działa jednoosobowo, a osobą świadczącą usługi jest rzecznik patentowy Kamil Kot.

OIP Politechniki Świętokrzyskiej bierze regularnie udział w cyklicznych konferencjach sieci PATLIB, zapewnia pomoc w prowadzeniu poszukiwań w bazach patentowych, prowadzi indywidualne szkolenia z poszukiwań w literaturze patentowej, udziela informacji dotyczącej procedury zgłaszania i rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony na przedmioty własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP.

OIP korzysta z ogólnodostępnych darmowych baz i wyszukiwarek literatury patentowej, takich jak Espacenet (EPO), Patentscope (WIPO), DEPATISnet,, Google Patents oraz z wyszukiwarki Urzędu Patentowego RP.

 

 

Kielce

Politechnika Świętokrzyska

Ośrodek Informacji Patentowej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

Telefon: 0048 41 342 43 87

e-mail: patenty@tu.kielce.pl

Prawa własności intelektualnej:

  • wzory użytkowe i przemysłowe
  • patenty
  • znaki towarowe

Usługi:

  • dostarczanie dokumentacji patentowej
  • usługi helpdesku
  • prowadzenie poszukiwań
  • szkolenia użytkowników
  • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej