Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

O nas

POBUDZAMY DO WSPÓŁPRACY

        Dążymy do pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Świętokrzyskiej

w zakresie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

      Kim jesteśmy?

 Ośrodek Transferu Technologii to dynamicznie rozwijająca się ogólnouczelniana jednostka Politechniki Świętokrzyskiej. Od początku swojego istnienia koncentruje się na przedsięwzięciach opartych na współpracy świata nauki i biznesu.

Swoimi działaniami zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z oferty technologicznej Politechniki Świętokrzyskiej oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, aby w przyszłości wspólnie z sukcesem realizować projekty badawcze. Naukowcom oferujemy pomoc w poszukiwaniu odbiorców dla opracowanych przez siebie technologii i posiadanych patentów.

Ponadto wspieramy kreowanie innowacyjnych pomysłów i postaw przedsiębiorczych wśród studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej poprzez propagowanie komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce.

Jesteśmy otwarci na współpracę, aby wspólnie przejść drogę do osiągnięcia sukcesu!

Zapraszamy do Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej!

      Misja

– Efektywne wdrażanie osiągnięć naukowych i technologicznych w gospodarce.

– Profesjonalna realizacja prac zleconych dla przemysłu.

– Merytoryczne doradztwo w kwestiach dotyczących własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań.

      Dla kogo?

Nasze usługi skierowane są zarówno do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Świętokrzyskiej, a także do przedsiębiorców, funduszy VC, parków technologicznych, jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego.