Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Międzynarodowa konferencja dotycząca rozpoczęcia działalności Jednolitego Sądu Patentowego

Międzynarodowa konferencja dotycząca rozpoczęcia działalności Jednolitego Sądu Patentowego

Już wkrótce odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa dotycząca patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego!

Jesteśmy świadkami największych zmian w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia. Zgodnie z zapowiedziami już niebawem roku zacznie funkcjonować patent europejski o jednolitym skutku, a wraz z nim zostanie uruchomiony Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Powstanie międzynarodowego sądu cywilnego, którego stronami będą przedsiębiorcy z różnych krajów, będzie wpływało na prowadzenie działalności komercyjnej w Europie przez większość firm i instytucji naukowo-badawczych.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi chce przygotować polskich i europejskich przedsiębiorców na nadchodzące zmiany, przede wszystkim wyposażyć ich w praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania w nowym systemie. W związku z tym w dniu 21 września 2022 r. – z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia JWP Rzecznicy Patentowi – odbędzie się pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa dotycząca patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego pt. „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”.

W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki z całej Europy, którzy specjalizują się w tematyce ochrony patentowej oraz profesjonalni pełnomocnicy i przedsiębiorcy. Odbędzie się także debata z przedstawicielami biznesu, sektora nauki i B+R. Konferencję poprowadzą: dr Tomasz Gawliczek – rzecznik patentowy i radca prawny (panel naukowy) oraz Piotr Godlewski – krajowy i europejski rzecznik patentowy (panel biznesowy).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło European Patent Litigators Association (EPLIT) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Partnerami medialnymi wydarzenia są: Wolters Kluwer Polska, Dziennik Gazeta Prawna, The Patent Lawyer Magazine, My Company Polska, Legal Business Polska, Rzecz o Innowacjach, Life Science, Czas na Farmację, Świat Przemysłu Farmaceutycznego oraz Farmacom. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnie w Muzeum POLIN w Warszawie.

Polska dotychczas nie przystąpiła do systemu jednolitej ochrony patentowej, jednak polskie podmioty mogą zdecydować się na ochronę swoich wynalazków w nowym systemie, a także być stronami sporów, które będą toczyć się przed Jednolitym Sądem Patentowym. Warto więc już teraz dowiedzieć się, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

Udział w konferencji online jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie https://www.jwp.pl/konferencjaupc/