Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Projekty

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwój logo       Podobny obraz      Znalezione obrazy dla zapytania inkubator innowacyjnosci logo         Znalezione obrazy dla zapytania unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+


 • O PROJEKCIE

Projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+” realizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, spółką celową UW oraz spółką celową Instytutu Fizyki PAN.

 

 • LIDER PROJEKTU

Liderem projektu realizowanego w ramach konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski.
Więcej informacji na stronie lidera: http://www.uott.uw.edu.pl/informacje-o-projekcie//

 

 • CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 • OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 7 lutego 2017 do 31 stycznia 2019 roku.

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

Budżet całego projektu wynosi 3 750 000,00 zł, w tym budżet Politechniki Świętokrzyskiej 606 400,00 zł.

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

Justyna Bonar – tel. 41 3424471, e-mail: jbonar@tu.kielce.pl

 

PANDA 2


 • O PROJEKCIE

Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „PANDA 2” wspiera koszty utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej w ramach realizacji projektów PO IG dofinansowanych w wysokości co najmniej 50 mln zł. Wsparcie finansowe uzyskane przez Politechnikę Świętokrzyską dotyczy laboratoriów doposażonych w latach 2009 – 2014 w ramach wspólnego projektu PŚk i UJK pt.: „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” (MOLAB i INZLAB). Dzięki ogromnym nakładom finansowym z funduszy europejskich kompleksowo zmodernizowano 17 laboratoriów na pięciu wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej oraz 15 laboratoriów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 

 • ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Założeniem programu jest premiowanie za uzyskanie przychodu od podmiotów zewnętrznych z tytułu wykorzystywania przez nich infrastruktury B+R. Pozyskane pieniądze przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych.

 

 • OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2016 do 31 grudnia 2020 roku.

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

Dofinansowanie 2016 : 1 100 779,80 zł z tego:

UJK 539 382,10 zł (49%)

PŚK 561 397,70 zł (51%)

Dofinansowanie 2017 : 823 647,47 zł z tego:

UJK 403 587, 26 zł (49%)

PŚK 420 060, 21 zł (51%)

Dofinansowanie 2018 : 728 055,40 zł z tego:

UJK 356 747,15 zł (49%)

PŚK 371 308,25 zł (51%)

W każdym kolejnym roku realizacji projektu, dofinansowanie będzie uzależnione od przychodów związanych z udostępnianiem posiadanej infrastruktury podmiotom zewnętrznym.

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

Agnieszka Wszędybył – tel. 41 3424319, e-mail: a.wszedybyl@tu.kielce.pl