Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Projekty

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+


 • O PROJEKCIE
  Projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+” realizowany jest przez Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, spółką celową UW oraz spółką celową Instytutu Fizyki PAN.

 

 

 • CEL PROJEKTU
  Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 • OKRES REALIZACJI
  Projekt realizowany jest od 7 lutego 2017 do 31 stycznia 2019 roku.

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU
  Budżet całego projektu wynosi 3 750 000,00 zł, w tym budżet Politechniki Świętokrzyskiej 606 400,00 zł.

 

 • OSOBA DO KONTAKTU
  Justyna Bonar – tel. 41 3424471, e-mail: jbonar@tu.kielce.pl

 

  PANDA 2


 

 • O PROJEKCIE

  Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „PANDA 2” wspiera koszty utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej w ramach realizacji projektów PO IG dofinansowanych w wysokości co najmniej 50 mln zł. Wsparcie finansowe uzyskane przez Politechnikę Świętokrzyską dotyczy laboratoriów doposażonych w latach 2009 – 2014 w ramach wspólnego projektu PŚk i UJK pt.: „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” (MOLAB i INZLAB). Dzięki ogromnym nakładom finansowym z funduszy europejskich kompleksowo zmodernizowano 17 laboratoriów na pięciu wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej oraz 15 laboratoriów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 

 • ZAŁOŻENIA PROGRAMU

  Założeniem programu jest premiowanie za uzyskanie przychodu od podmiotów zewnętrznych z tytułu wykorzystywania przez nich infrastruktury B+R. Pozyskane pieniądze przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych.

 

 • OKRES REALIZACJI

  Projekt realizowany jest od 30 czerwca 2016 do 31 grudnia 2020 roku.

 

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

  Dofinansowanie 2016: 1 100 779,80 zł z tego: UJK 539 382,10 zł (49%) PŚK 561 397,70 zł (51%)

  Dofinansowanie 2017: 823 647,47 zł z tego: UJK 403 587, 26 zł (49%) PŚK 420 060, 21 zł (51%)

  Dofinansowanie 2018: 728 055,40 zł z tego: UJK 356 747,15 zł (49%) PŚK 371 308,25 zł (51%)

  W każdym kolejnym roku realizacji projektu, dofinansowanie będzie uzależnione od przychodów związanych z udostępnianiem posiadanej infrastruktury podmiotom zewnętrznym.

 

 • OSOBA DO KONTAKTU

  Agnieszka Wszędybył – tel. 41 3424319, e-mail: a.wszedybyl@tu.kielce.pl