Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Oferta dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorco, poznaj naszą ofertę i wykorzystaj szansę, jaką daje Ci Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej!

Poszukujesz pomysłów na nowe produkty i usługi? Chcesz udoskonalić procesy produkcyjne w swojej firmie? Zamierzasz rozpocząć prace badawczo-rozwojowe? A może rozważasz możliwość zautomatyzowania procesów zachodzących w firmie? Jeśli tak, to koniecznie zapoznaj się z ofertą Politechniki Świętokrzyskiej przygotowaną przez Ośrodek Transferu Technologii, którego zadaniem jest pośredniczenie w kojarzeniu i rozwijaniu efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim a sektorem biznesu.

Politechnika Świętokrzyska to instytucja o ogromnych możliwościach naukowo-badawczych. Uczelnia dysponuje szeroką bazą nowoczesnych laboratoriów, wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową oraz posiada odpowiednie warunki dla komercjalizacji badań naukowych. Oferujmy szeroki zakres badań, ekspertyz i usług dla przemysłu wykorzystujących aparaturę oraz długoletnie doświadczenie pracowników naukowych.

Dlaczego my? 5 powodów dla których warto z nami współpracować:

Pomagamy
w nawiązaniu różnych
form współpracy

Udzielamy
szybkich
informacji zwrotnych 
Upraszczamy
wszystkie
procedury
Dajemy
dostęp do
nowoczesnych technologii

Dbamy
o konkurencyjne
ceny usług 

PRACE ZLECONE

Ośrodek Transferu Technologii koordynuje realizację wszystkich prac zleconych Politechnice Świętokrzyskiej: prace usługowe, prace badawczo-rozwojowe i prace wdrożeniowe.

Czy wiesz że…

Z większych prac zleconych do wykonania na uczelni w ostatnich latach na uwagę zasługuje przeprowadzenie badań B+R w zakresie budowy silnika Stirlinga, którego konstrukcja powstawała na bazie patentu Politechniki Świętokrzyskiej. Multidyscyplinarny zespół naukowców zaprojektował i wykonał trzy pełnowymiarowe prototypy silnika. Ich konstrukcja została przebadana pod kątem wytrzymałości, szczelności, właściwości mechanicznych czy zakresu temperatur pracy. Powstały obszerne opracowania dokumentujące wyniki badań i wskazujące przyszłe kierunki rozwoju tego rodzaju konstrukcji.


OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

Opinia o innowacyjności to niezależna analiza dotycząca technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić i/lub wdrożyć. Dokument ten potwierdza, że efektem planowanej inwestycji będzie innowacja – w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju lub świata.

Czy wiesz że… Niezależna opinia może być potrzebna:

 • przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy europejskich,
 • do celów podatkowych (część wydatków na zakup nowych technologii może zostać odliczona od podstawy opodatkowania),
 • dla ubiegających się o przyznanie kredytu technologicznego,
 • podczas negocjacji z inwestorem,
 • do celów marketingowych przedsiębiorstwa.

BADANIA STANU TECHNIKI

Badanie stanu techniki, to szczególny rodzaj poszukiwań prowadzonych w literaturze patentowej, który powinien stanowić podstawę oceny zasadności rozpoczęcia wszelkich prac mających na celu wypracowanie nowej technologii. Przeprowadzenie rzetelnego badania stanu techniki zapobiega ponoszeniu niepotrzebnych kosztów, naruszaniu praw osób trzecich, wdrażaniu rozwiązań o wątpliwym poziomie nowości, czy wytwarzaniu technologii nieposiadającej zdolności patentowej.

Czy wiesz że…

 • literatura patentowa stanowi źródło najwcześniejszych informacji o danym rozwiązaniu technicznym – statystycznie wyprzedza średnio o ok. 1,5 roku kolejne, inne publikacje o tym rozwiązaniu;
 • około 70% rozwiązań jest ujawnionych wyłącznie w literaturze patentowej;
 • badanie stanu techniki umożliwia dokonywanie rozwiązań na poziomie techniki światowej, pozwalającym na ich ochronę patentową;
 • badanie stanu techniki może też umożliwić wykorzystanie znanych rozwiązań dla realizacji własnych celów badawczych na zasadach prawnie dozwolonego naśladownictwa.

Skontaktuj się z nami, a my:

 • wskażemy eksperta lub zespół badawczy
 • wskażemy kierunki rozwoju produktów i usług
 • wskażemy wynalazki i patenty