Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Fabryka Roku 2018

Fabryka Roku 2018

Krzysztof Kuźmicki, Dyrektor techniczny, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A.

Podczas siódmej edycji rozdania nagród w konkursie Fabryka Roku, organizowanym przez wydawnictwo Trade Media International, nagrodę w kategorii Badania i Rozwój otrzymała Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.

Spółka realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum B+R w FŁT-Kraśnik S.A.”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego znaczącej części podwykonawcą jest Politechnika Świętokrzyska. W ramach realizowanego zlecenia, pracownicy Uczelni opracowali koncepcje rozwiązań i są współautorami dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej ośmiu stanowisk badawczych, przeznaczonych do badania trwałości i niezawodności łożysk tocznych oraz drgań i momentów oporowych, generowanych przez nie podczas pracy. Wszystkie budowane stanowiska będą pracowały pod nadzorem specjalistycznych, dedykowanych programów badawczych opracowywanych przez pracowników PŚk.

Gratulujemy nagrody i liczymy na dalszą owocną współpracę w realizacji prac badawczo-rozwojowych!