Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

Nawiązanie nowych kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, które mogą zaowocować współpracą na linii nauka-przemysł, to efekt uczestnictwa przedstawiciela Ośrodka Transferu Technologii PŚk w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku Kamiennej.

Dwudniowe forum, które odbyło się w dniach 31 sierpnia – 1 września, poświęcone było tematom gospodarczym, dotyczącym miasta i regionu. Wzięło w nim udział około 200 gości z kraju i zagranicy.