Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Analiza stanu i perspektyw komercjalizacji polskich badań – raport

Analiza stanu i perspektyw komercjalizacji polskich badań – raport

,,Do jakiego stopnia polskie badania naukowe są komercjalizowane? Jakie czynniki ten proces wspomagają, a jakie są dla niego przeszkodą?”. Na te pytania postawione przez Fundacje PAP, odpowiedzi starali się udzielić  autorzy raportu ,,Polskie Nauki Zastosowane’’.

Pomimo, że w Polsce wydajemy rocznie miliardy na naukę i rozwój, to wydatki te stanowią zaledwie 1% PKB, co zgodnie z danymi Eurostatu wynosi o połowę mniej, niż średnia Unii Europejskiej.

W ostatnich latach dostrzec możemy zwiększony nacisk na badania naukowe i przetwarzania ich na innowacje. Rząd planuje wzrost nakładów na badania do ok. 3 proc. PKB w 2022 r.

Powodzenie tej strategii zależy od pokonania wielu barier, zarówno mentalnych, jak i organizacyjnych oraz biurokratycznych – jak czytamy w raporcie.

Autorzy w kolejnych rozdziałach stopniowo je analizują, wspierając się o opinie m.in. prezes Fundacji Start-up Poland Julii Krysztofiak-Szopy oraz prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztofa Krystowskiego.

W dokumencie znajduje się także opis różnego rodzaju polskich projektów naukowych, które znajdują się na etapie komercjalizacji, a także zapis debaty „Polskie Nauki Zastosowane w 2017”, podczas której omawiane były problemy związane z komercjalizacją badań naukowych w Polsce.

 

Link do artykułu, który ukazał się na stronie internetowej Fundacji PAP oraz do załączonego do niego raportu: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,30417,raport-stan-i-perspektywy-komercjalizacji-polskich-badan.html