Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Impact School 2018

Impact School 2018

We wrześniu bieżącego roku w Berlinie odbędzie się bezpłatne, trzydniowe szkolenie „Impact School 2018: Science Transfer in the 21st century”, dotyczące transferu wiedzy do świata gospodarki i polityki oraz kontaktu z mediami.

W szkoleniu udział mogą wziąć naukowcy wszystkich specjalności oraz studenci. Jego celem jest szerzenie umiejętności z zakresy transferu wiedzy do gospodarki, a także przekazanie narzędzi umożliwiających zrozumiałe komunikowanie wyników badań naukowych szerszej publiczności.

Szkolenie obejmujące część teoretyczną, praktyczną oraz dyskusję, będzie prowadzone w języku angielskim.

Organizatorami są: Impact Distillery (mStats DS GmbH), Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, German Institute for Economic Research (DIW) i ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.

Szkolenie odbędzie się 17-19 września w Berlinie. Możliwe jest też uzyskanie grantu na wyjazd w wysokości 200 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: https://www.leibniz-science20.de/impactschool/. Termin zgłoszeń mija 10 sierpnia 2018 r.