Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Czy da się ugasić ogień dźwiękiem?

Czy da się ugasić ogień dźwiękiem?

Prototyp gaśnicy akustycznej, który został zbudowany przez p. dr inż. Jacka Wilka-Jakubowskiego z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, udowodnił obliczenia teoretyczne, że jest możliwe ugaszenie płomieni impulsami akustycznymi o określonej częstotliwości. Dzięki uprzejmości kieleckiej firmy Supon Sp. z o.o., możliwe było przetestowanie gaśnicy wykorzystując do tego symulator pożaru zasilany paliwem gazowym. Przedstawiciele firmy Supon, profesjonalnie zajmujący się instalacjami przeciwpożarowymi, byli pod dużym wrażeniem skuteczności działania prototypu. Prace nad jego budową i doskonaleniem realizowane są w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Ponadto, kolejną dobrą wiadomością w tym projekcie jest fakt, iż na początku lipca br. Urząd Patentowy RP przyznał ochronę temu wynalazkowi, jako wzór użytkowy pod nazwą „Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi”.