Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Azoty Puławy w laboratoriach PŚk

Azoty Puławy w laboratoriach PŚk

Dariusz Tadasiewicz – Dyrektor Pionu Technologii i Rozwoju Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wraz z osobami towarzyszącymi odwiedził laboratoria Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki PŚk.

To kolejny etap nawiązanej współpracy, dotyczącej rozwoju projektu finansowanego w ramach grantu z programu Inkubator Innowacyjności+,
pt. „Udoskonalenie metodyki odzysku fosforu poprzez zastosowanie między innymi chelatu magnezowo-potasowego jako ekstrahenta”, którego liderem jest dr inż. Renata Stoińska.

Jeszcze w tym półroczu będzie miało miejsce kolejne spotkanie, tym razem z technologami w siedzibie Zakładów Azotowych „Puławy” mające na celu dopasowanie optymalnych parametrów procesu, które przybliży ten projekt do komercjalizacji.