Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

V Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) za nami

V Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) za nami

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. w Chęcinach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Tym razem organizatorem spotkania był Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ośrodkiem Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

W trakcie tych kilku dni omawiane były najważniejsze kwestie dotyczące komercjalizacji oraz współpracy nauki z biznesem. Na spotkaniu poświęconym właśnie tej tematyce gościł Andrzej Kurkiewicz, wicedyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW oraz przedstawiciele firm (Pfizer, Adamed, Vigo, Selvita, PKP Energetyka, Bednarski Consulting, Utech Technics).
Obserwując rosnące zainteresowanie firm prywatnych ofertą ośrodków transferu technologii, poruszony został temat dotyczący idei One-Stop-Shop, w myśl której przedsiębiorstwo współpracujące z PACTT:
• otrzymuje dedykowanego brokera, który zbiera informacje z ponad 50 uczelni i prezentuje je w dogodnej formie;
• ma dostęp do własności intelektualnej ponad 50 uczelni w jednym miejscu;
• może liczyć na bieżące aktualizowanie informacji zgodnie z profilem zainteresowań;

Dla podmiotów komercyjnych to ogromna korzyść i pomoc, gdyż zamiast poświęcać czas na poszukiwanie kontaktów na kilkudziesięciu uczelniach, mogą w jednym miejscu uzyskać przegląd patentów, wyników badań i odkryć dokonywanych na terenie całej Polski.

Tematem, który również pojawił się na konferencji były nowego regulacje w postaci tzw. Ustawy 2.0, według której komercjalizacja technologii będzie jednym z trzech filarów, na jakich będzie opierać się ocena uczelni. Jest to wskazanie, jak ważnym elementem działalności szkoły wyższej są zagadnienia dotyczące transferu technologii, czyli te, którymi zajmuje się OTT PŚk.

Konferencje PACTT są doskonałą okazją do tego, aby wymienić się informacjami na temat funkcjonowania ośrodków transferu technologii w całej Polsce, co jest istotne, ponieważ różnią się one poziomem zaawansowania i skalą działalności. Swój wykład przedstawił również dr Petr Kubečka z Uniwersytet w Ołomuńcu, dzięki któremu była okazja dowiedzieć się jak działa czeski odpowiednik PACTTu. W konferencji PACTT wzięło udział ponad 120 osób z całej Polski.

* PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Organizacja została powołana w grudniu 2015 roku przez przedstawicieli kilku centrów transferu technologii, a obecnie liczy aż 51 członków z całej Polski.