Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Konkurs na projekt logo OTT

Konkurs na projekt logo OTT

Zapraszamy studentów PŚk do udziału w konkursie na Projekt logo Ośrodka Transferu Technologii!

Zastosowanie projektu konkursowego powinno przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania, m.in. na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach i gadżetach.

Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony kwotą 500,00 PLN

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02.2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie konkursu.

Regulamin Konkursu

Załącznik 1 do Regulaminu

Ośrodek Transferu Technologii
e-mail: aosman@tu.kielce.pl
tel. 41 34-24-319