Kielce
41 34-24-471
ott@tu.kielce.pl

Ośrodek Transferu Technologii w elitarnym gronie

Ośrodek Transferu Technologii w elitarnym gronie

Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej, jako jeden z piętnastu tego typu ośrodków w Europie, został zakwalifikowany do programu Progress-TT finansowanego w ramach programu Horyzont2020. Progress-TT, to projekt prowadzony przez firmę MITO Technology z Włoch, mający na celu podnoszenie potencjału Uczelni poprzez wskazanie kierunków rozwoju dla centrów transferu technologii i budowanie sieci kontaktów o zasięgu europejskim.

W ramach projektu ośrodki transferu technologii są wspierane przez ekspertów z dziedziny transferu technologii z co najmniej 15 letnim doświadczeniem. Do działań w Politechnice został wskazany pan dr John P. Mc Manus z Irlandii. Przez 12 dni w okresie od marca do czerwca będzie osobiście doradzał Ośrodkowi i władzom Uczelni. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu w pracy w wielu europejskich krajach, bazując na najlepszych praktykach, będzie dzielił się tą wiedzą z pracownikami Politechniki.

Do drugiej edycji programu Progress-TT złożono aż 45 zgłoszeń. W pierwszej edycji uczestniczyła tylko jedna jednostka z Polski – Politechnika Krakowska. W drugim naborze, w którym znalazła się Politechnika Świętokrzyska, z Polski zakwalifikował się jedynie Poznański Park Naukowo-Technologiczny. W projekcie biorą udział także jednostki z Niemiec, Węgier, Czech, Szwajcarii, Włoch, Grecji i Belgii.

Ośrodek Transferu Technologii
e-mail: pkocanda@tu.kielce.pl
tel. 41 34-24-471